พฤศจิกายน 26, 2018

เปิดสำนักงาน PCC รพ.เมือง

เปิดสำนักงาน Primary Care Cluster ณ โรงพยาบาลเมือง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561      
ตุลาคม 26, 2018

ลงนาม (MOU) App MyHealthFirst

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การใช้ Application myHealthFirst ระหว่าง โรงพยาบาลสงขลา สำนักงานเทศบาลนครสงขลา สำนักงานสา […]
ตุลาคม 26, 2018

ประชุม คปสอ. ครั้งที่ 1/62

ประชุม คปสอ. ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลสงขลา โดยมี  นพ.สรรเสริญ อุ้ยเอ้ง  เป็นประธาน […]
ตุลาคม 22, 2018

ประชุม คปสอ. ครั้งที่ 5/61

ประชุม คปสอ. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาค […]
กรกฎาคม 18, 2018

โครงการพัฒนาศักยภาพฯป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบรมฟื้นฟูวิชาการ การป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายฯ ประจำปีงบประม […]
กรกฎาคม 3, 2018

ประชุม คปสอ. ครั้งที่ 4/61

ประชุม คปสอ. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภา […]
กรกฎาคม 2, 2018

โครงการเสริมพลังผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส

โครงการเสริมพลังผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส “เรื่องเล่าความภาคภูมิใจในวันวาน” ประจำปี 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. […]
มิถุนายน 6, 2018

โครงการประกวดผลงานวิจัยฯ

โครงการประกวดผลงานวิจัยและงานคุณภาพ ของหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยบาลสงขลา ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ […]
มิถุนายน 6, 2018

ทอดผ้าป่า รพ.สงขลา 21 พ.ค. 61

ศูนย์บริหารงานบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา (ศบป.) ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่า รพ.สงขลา ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานศาลาพระพ […]