ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 9 กุมภาพันธุ์ 2566