ศูนย์สุขภาพชุมชน ม. 1 2 8

ศูนย์สุขภาพชุมชน ม. 1 2 8

ทั่วไป

ชื่อ ศูนย์สุขภาพชุมชน128 รหัสหน่วยบริการ
รหัสหน่วยบริการ 15213
ข้อมูลสังกัด รัฐในสธ.(สังกัด สป.)
เบอร์โทรศัพท์ 074334451
เว็บไซต์ -
การจัดระดับตาม service plan ไม่อยู่ใน service plan
เวลาเปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 08:00 น. - 16:00 น.
หมายเหตุ เวลาเปิด-ปิดให้บริการ

ที่ตั้ง

เลขที่ -
หมู่ 02
ซอย -
ถนน -
ตำบล พะวง
อำเภอ เมืองสงขลา
จังหวัด สงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
พื้นที่การปกครองของท้องถิ่น เทศบาลตำบลพะวง
เบอร์โทรศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ 074-334451
เบอร์โทรงานประกันคุณภาพ -
เบอร์โทรศูนย์ประสานงานการส่งต่อ 074334451
โทรสารศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ -
Email ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ -

ข้อมูลการติดต่อ (ผู้ประสานงาน)

ลำดับ ชื่อ-สกุล email เบอร์โทรศัพท์ มือถือ แผนก/ความรับผิดชอบ
1 นางอาภา วาสนาสมศักดิ์ 0894624396