มิถุนายน 10, 2020

แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.สงขลา

แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.สงขลา ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา […]
พฤษภาคม 12, 2020

การดำเนินงานในสถานการณ์โรค COVID-19

การดำเนินงานในสถานการณ์โรค COVID-19 ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลสงขลา        
พฤษภาคม 12, 2020

บาทพยาบาลชุมชนในสถานการณ์โรค COVID-19

Primary Care Cluster

การดำเนินงาน PCC3 โรงพยาบาลเมืองสงขลา
PCC_0003_18-07-62PCC_0003_18-07-62

งานคุณภาพของกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

ปฏิทินภารกิจ ศูนย์บริหารงานบริการปฐมภูมิเครือข่ายฯ