เมษายน 22, 2019

โครงการประกวดผลงานวิชาการ

โครงการประกวดผลงานวิจัยและงานคุณภาพ ของหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 18-19 เมษายน 256 […]
พฤศจิกายน 26, 2018

เปิดสำนักงาน PCC รพ.เมือง

เปิดสำนักงาน Primary Care Cluster ณ โรงพยาบาลเมือง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561      
ตุลาคม 26, 2018

ลงนาม (MOU) App MyHealthFirst

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การใช้ Application myHealthFirst ระหว่าง โรงพยาบาลสงขลา สำนักงานเทศบาลนครสงขลา สำนักงานสา […]

Primary Care Cluster

การดำเนินงาน PCC3 โรงพยาบาลเมืองสงขลา
PCC_0003_18-07-62PCC_0003_18-07-62

งานคุณภาพของกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

ปฏิทินภารกิจ ศูนย์บริหารงานบริการปฐมภูมิเครือข่ายฯ