พฤษภาคม 12, 2020

การดำเนินงานในสถานการณ์โรค COVID-19

การดำเนินงานในสถานการณ์โรค COVID-19 ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลสงขลา        
พฤษภาคม 12, 2020

บาทพยาบาลชุมชนในสถานการณ์โรค COVID-19

เมษายน 13, 2020

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและประกวดผลงานวิชาการ 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและประกวดผลงานวิชาการ ของหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 19 […]

Primary Care Cluster

การดำเนินงาน PCC3 โรงพยาบาลเมืองสงขลา
PCC_0003_18-07-62PCC_0003_18-07-62

งานคุณภาพของกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

ปฏิทินภารกิจ ศูนย์บริหารงานบริการปฐมภูมิเครือข่ายฯ