พฤศจิกายน 26, 2018

เปิดสำนักงาน PCC รพ.เมือง

เปิดสำนักงาน Primary Care Cluster ณ โรงพยาบาลเมือง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561      
ตุลาคม 26, 2018

ลงนาม (MOU) App MyHealthFirst

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การใช้ Application myHealthFirst ระหว่าง โรงพยาบาลสงขลา สำนักงานเทศบาลนครสงขลา สำนักงานสา […]
กรกฎาคม 18, 2018

โครงการพัฒนาศักยภาพฯป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบรมฟื้นฟูวิชาการ การป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายฯ ประจำปีงบประม […]

งานคุณภาพของกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

ปฏิทินภารกิจ ศูนย์บริหารงานบริการปฐมภูมิเครือข่ายฯ