ศูนย์สุขภาพชุมชน (พิเศษ) ม.ราชภัฏสงขลา

ศูนย์สุขภาพชุมชน (พิเศษ) ม.ราชภัฏสงขลา

ทั่วไป

ชื่อ ศูนย์สุขภาพชุมชน(พิเศษ)ม.ราชภัฎสงขลา
รหัสหน่วยบริการ 77674
ข้อมูลสังกัด รัฐในสธ.(สังกัด สป.)
เบอร์โทรศัพท์ 074260244
เว็บไซต์ -
การจัดระดับตาม service plan ไม่อยู่ใน service plan
เวลาเปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 08:00 น. - 16:00 น.
เสาร์ 08:00 น. - 16:30 น.
อาทิตย์ 08:00 น. - 16:30 น.

ที่ตั้ง

เลขที่ 160
หมู่ 4
ซอย -
ถนน -
ตำบล เขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา
จังหวัด สงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
พื้นที่การปกครองของท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
เบอร์โทรศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ 0931305909
เบอร์โทรงานประกันคุณภาพ -
เบอร์โทรศูนย์ประสานงานการส่งต่อ 074338100 ต่อ 1612
โทรสารศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ -
Email ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ

ข้อมูลการติดต่อ (ผู้ประสานงาน)

ลำดับ ชื่อ-สกุล email เบอร์โทรศัพท์ มือถือ แผนก/ความรับผิดชอบ
1 นางเสริมศรี ธนทรัพย์เกษม pcuskru@gmail.com - 0931305909