ศูนย์สุขภาพชุมชนพาณิชย์สร้างสุข

ศูนย์สุขภาพชุมชนพาณิชย์สร้างสุข

ทั่วไป

ชื่อ ศูนย์สุขภาพชุมชนพาณิชย์สร้างสุข
รหัสหน่วยบริการ 24048
ข้อมูลสังกัด รัฐในสธ.(สังกัด สป.)
เบอร์โทรศัพท์ 0743222983/0917908625
เว็บไซต์ -
การจัดระดับตาม service plan ไม่อยู่ใน service plan
เวลาเปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 08:00 น. - 16:00 น.
หมายเหตุ เวลาเปิด-ปิดให้บริการ

ที่ตั้ง

เลขที่ -
หมู่ -
ซอย -
ถนน -
ตำบล พะวง
อำเภอ เมืองสงขลา
จังหวัด สงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
พื้นที่การปกครองของท้องถิ่น เทศบาลนครสงขลา
เบอร์โทรศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ 0898768463
เบอร์โทรงานประกันคุณภาพ -
เบอร์โทรศูนย์ประสานงานการส่งต่อ -
โทรสารศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ -
Email ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ -

ข้อมูลการติดต่อ (ผู้ประสานงาน)

ลำดับ ชื่อ-สกุล email เบอร์โทรศัพท์ มือถือ แผนก/ความรับผิดชอบ
1