โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา

หน่วยบริการประจำ (รับส่งต่อ) /กลุ่มงาน
WEB
ชื่อย่อ
ข้อมูลติดต่อ
โรงพยาบาลสงขลา
Songkhla Hospital
074-338100
โรงพยาบาลเมืองสงขลา
Songkhla Hospital
074-338100
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสงขลา
CUP Songkhla
074-338100 ต่อ 1612
ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง โรงพยาบาลสงขลา
COC Songkhla
074-338100 ต่อ 1003

หน่วยบริการปฐมภูมิ Primary Care Unit (PCU)

>> ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง 1 (ศสม.1)
ชื่อหน่วยงานบริการเครือข่ายฯ
WEB
ชื่อย่อ
ข้อมูลติดต่อ
ศูนย์สุขภาพชุมชนใจกลางเมือง
(PCU ใจกลางเมือง)
089-8763570
ศูนย์สุขภาพชุมชนสมิหลา
(PCU สมิหลา)
089-8708122
ศูนย์สุขภาพชุมชนชลาทัศน์
(PCU ชลาทัศน์)
081-9598039
>> ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง 2 (ศสม.2)
ศูนย์สุขภาพชุมชนพาณิชย์สร้างสุข
(PCU พาณิชย์สร้างสุข)
089-8768463
ศูนย์สุขภาพชุมชนกุโบร์รวมใจ
(PCU กุโบร์รวมใจ)
089-8764650
ศูนย์สุขภาพชุมชน ม.1-2-8
(PCU ม.1-2-8)
074-334451
ศูนย์สุขภาพชุมชนราชภัฎ
(PCU ราชภัฎ)


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

เขตอำเภอเมือง
ชื่อหน่วยงานบริการเครือข่ายฯ
WEB
ชื่อย่อ
ข้อมูลติดต่อ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเรียน
รพ.สต.สวนเรียน
074-450507
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร
รพ.สต.ท่าไทร
074-450475
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขารูปช้าง สาขา1 (เคหะ)
รพ.สต.เขารูปช้าง สาขา1
074-314149
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขารูปช้าง สาขา2 (เขาแก้ว)
รพ.สต.เขารูปช้าง สาขา2 (เขาแก้ว)
074-448163
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนตูล (รพ.สต.เขารูปช้าง)
รพ.สต.สวนตูล
090-2255712
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่ออิฐ
รพ.สต.บ่ออิฐ
074-467025
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมพอ (รพ.สต.เกาะแต้ว)
รพ.สต.เกาะแต้ว
074-467427
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว
รพ.สต.ทรายขาว
074-339002
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่
รพ.สต.ทุ่งใหญ่
074-336277
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนหิน (รพ.สต.พะวง)
รพ.สต.พะวง (ควนหิน)
074-333376
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป๋อง
รพ.สต.นาป๋อง
074-325127
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง (รพ.สต.ทุ่งหวัง)
รพ.สต.ทุ่งหวัง
074-468392
เขตอำเภอจะนะ
ชื่อหน่วยงานบริการเครือข่ายฯ
WEB
ชื่อย่อ
ข้อมูลติดต่อ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาทับ
รพ.สต.นาทับ
074-476157
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรับ
รพ.สต.บ้านตรับ
074-477400
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเสมียน
รพ.สต.นาเสมียน
074-476059
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะโหนง
รพ.สต.จะโหนง
074-477301
เขตอำเภอสิงหนคร
ชื่อหน่วยงานบริการเครือข่ายฯ
WEB
ชื่อย่อ
ข้อมูลติดต่อ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเขา
รพ.สต.หัวเขา
074-332144
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถิตย์
รพ.สต.สถิตย์
074-481044
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
ชื่อหน่วยงานบริการเครือข่ายฯ
WEB
ชื่อย่อ
ข้อมูลติดต่อ
ศูนย์บริการสาธารณสุขสระเกษ
ศูนย์ฯ เทศบาลสระเกษ
074-326000
ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง
ศูนย์ฯ เทศบาลเตาหลวง
074-313708
หน่วยบริการสาธารณสุขในเรือนจำ และทัณฑสถาน
ชื่อหน่วยงานบริการเครือข่ายฯ
WEB
ชื่อย่อ
ข้อมูลติดต่อ
สถานพยาบาลเรือนจำกลางสงขลา
สถานพยาบาลเรือนจำกลางสงขลา
074-336063 ต่อ 125
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสงขลา
สถานพยาบาลเรือนจังหวัดสงขลา
074-336066 ต่อ 114
สถานพยาบาลทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
สถานพยาบาลทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
074-337514-5 ต่อ 121
สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงสงขลา
สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงสงขลา
074-3360639 ต่อ 24