ติดต่อ : ศูนย์บริหารงานบริการปฐมภูมิเครือข่ายฯ โรงพยาบาลสงขลา

ที่ตั้ง

ศูนย์บริหารปฐมภูมิเครือข่ายฯ
666 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100

อีเมล์

sk-cup@hotmail.com

โทรศัพท์

074-338100 ต่อ 1612

เว็บไซต์

http://www.cupsongkhla.com

Write a message

สอบถามเพิ่มเติมผ่านฟอร์มติดต่ออัตโนมัติ, เราจะรีบดำเนินการแก้ปัญหา หรือติดต่อกลับโดยเร็ว 24 hours !

Our profiles in social media: