คปสอ.เมือง

มกราคม 23, 2019

ประชุม คปสอ. ครั้งที่ 2/62

ประชุม คปสอ. ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา         […]
ตุลาคม 26, 2018

ประชุม คปสอ. ครั้งที่ 1/62

ประชุม คปสอ. ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลสงขลา โดยมี  นพ.สรรเสริญ อุ้ยเอ้ง  เป็นประธาน […]
ตุลาคม 22, 2018

ประชุม คปสอ. ครั้งที่ 5/61

ประชุม คปสอ. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาค […]
กรกฎาคม 3, 2018

ประชุม คปสอ. ครั้งที่ 4/61

ประชุม คปสอ. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภา […]