กิจกรรมโครงการต่างๆ

มิถุนายน 10, 2020

แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.สงขลา

แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.สงขลา ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา […]
พฤษภาคม 12, 2020

การดำเนินงานในสถานการณ์โรค COVID-19

การดำเนินงานในสถานการณ์โรค COVID-19 ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลสงขลา        
พฤษภาคม 12, 2020

บาทพยาบาลชุมชนในสถานการณ์โรค COVID-19

เมษายน 13, 2020

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและประกวดผลงานวิชาการ 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและประกวดผลงานวิชาการ ของหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 19 […]
เมษายน 22, 2019

โครงการประกวดผลงานวิชาการ

โครงการประกวดผลงานวิจัยและงานคุณภาพ ของหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 18-19 เมษายน 256 […]
พฤศจิกายน 26, 2018

เปิดสำนักงาน PCC รพ.เมือง

เปิดสำนักงาน Primary Care Cluster ณ โรงพยาบาลเมือง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561      
ตุลาคม 26, 2018

ลงนาม (MOU) App MyHealthFirst

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การใช้ Application myHealthFirst ระหว่าง โรงพยาบาลสงขลา สำนักงานเทศบาลนครสงขลา สำนักงานสา […]
กรกฎาคม 18, 2018

โครงการพัฒนาศักยภาพฯป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบรมฟื้นฟูวิชาการ การป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายฯ ประจำปีงบประม […]
กรกฎาคม 2, 2018

โครงการเสริมพลังผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส

โครงการเสริมพลังผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส “เรื่องเล่าความภาคภูมิใจในวันวาน” ประจำปี 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. […]