แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.สงขลา

แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า รพ.สงขลา
ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลสงขลา


มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


การลงทะเบียนใช้สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพในกลุ่มนักศึกษา

1.ให้นักศึกษาสแกน QR CODE หรือกด Link ที่ภาพหรือชื่อมหาวิทยาลัย

2.กรอกรายละเอียดส่วนบุคคลให้ครบถ้วน

3.กดส่งแบบคำร้อง