ศูนย์สุขภาพชุมชนกุโบร์รวมใจ

ศูนย์สุขภาพชุมชนกุโบร์รวมใจ

ทั่วไป

ชื่อ ศูนย์สุขภาพชุมชนกุโบร์รวมใจ
รหัสหน่วยบริการ 23737
ข้อมูลสังกัด รัฐในสธ.(สังกัด สป.)
เบอร์โทรศัพท์ 074-313261,091-7672784
เว็บไซต์ -
การจัดระดับตาม service plan ไม่อยู่ใน service plan
เวลาเปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ 08:00 น. - 16:00 น.
หมายเหตุ เวลาเปิด-ปิดให้บริการ

ที่ตั้ง

เลขที่ 140/3
หมู่ -
ซอย -
ถนน ริมทางรถไฟนอก
ตำบล บ่อยาง
อำเภอ เมืองสงขลา
จังหวัด สงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
พื้นที่การปกครองของท้องถิ่น เทศบาลนครสงขลา
เบอร์โทรศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ 074-313261,091-7672784
เบอร์โทรงานประกันคุณภาพ 074-313261,091-7672784
เบอร์โทรศูนย์ประสานงานการส่งต่อ 074338100 ต่อ 1612
โทรสารศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ -
Email ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ pcu.kubo@gmail.com

ข้อมูลการติดต่อ (ผู้ประสานงาน)

ลำดับ ชื่อ-สกุล email เบอร์โทรศัพท์ มือถือ แผนก/ความรับผิดชอบ
1 นางรวิสรา แก้วกระเศรษฐ pcu.kubo@gmail.com 074313261 0817661435 งานส่งเสริม-ป้องกัน-ดูแลรักษา-ฟื้นฟูสภาพ
2 นางกาญจนา เหล๊าะโต๊ะหมัน pcu.kubo@gmail.com 074313261 0842504956 งานป้องกัน-ควบคุมโรค,งานวิชาการ
3 นางอภิษฎา ทองศัย pcu.kubo@gmail.com 074313261 0935817903 งานข้อมูล