ศูนย์บริหารงานบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา (ศบป.)
ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่า รพ.สงขลา ประจำปี 2561
ณ บริเวณลานศาลาพระพุทธ  โรงพยาบาลสงขลา