กิจกรรมโครงการต่างๆ

มิถุนายน 6, 2018

โครงการประกวดผลงานวิจัยฯ

โครงการประกวดผลงานวิจัยและงานคุณภาพ ของหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยบาลสงขลา ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ […]
มิถุนายน 6, 2018

ทอดผ้าป่า รพ.สงขลา 21 พ.ค. 61

ศูนย์บริหารงานบริการปฐมภูมิเครือข่ายโรงพยาบาลสงขลา (ศบป.) ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่า รพ.สงขลา ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานศาลาพระพ […]
มิถุนายน 5, 2018

กิจกรรมเปิดห้องเรียนพ่อแม่

กิจกรรมเปิดห้องเรียนพ่อแม่ เพื่อส่งเสริมบทบาทครอบครัวและชุมชนในการสื่อสาร กับบุตรหลานวัยรุ่นเรื่องเพศ วันที่ 20 มีนาคม 2 […]