เปิดสำนักงาน Primary Care Cluster ณ โรงพยาบาลเมือง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561