ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เรื่อง การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)

ศูนย์บริหารงานบริการปฐมภูมิ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน จัดโครงการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management)
เครือข่ายฯ หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สงขลา เรื่อง การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (Infection Control) ในหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายฯ รพ.สงขลา ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้องประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รพ.สงขลา